In tờ rơi

Với dịch vụ in ấn giá rẻ, in nhanh hà nội in tờ rơi tại in Anh Minh chính là sự lựa chọn thông minh của bạn.
Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Có thể sử dụng để phát trực tiếp tới đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu chi tiết các chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức.
Những website có cùng chủ đề in t rơi giá rẻ
Loại giấy
C 120
C 120
C 120
C 120
Kích thước
10 * 15cm
10 * 20cm
15 * 20cm
21 * 29,7cm
Thời gian
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
Giao hàng
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
Số mặt in
2 mặt
2 mặt
2 mặt
2 mặt
1.000 tờ1.250.000
2.000 tờ
1.100.000
1.150.000
1.250.000
1.800.000
4.000 tờ
1.250.000
1.300.000
1.800.000
2.500.000
5.000 tờ
1.400.000
1.800.000
2.150.000
3.150.000
10.000 tờ
2.150.000
2.250.000
3.240.000
5.300.000