In vở

Học sinh tiểu học là lứa tuổi mới làm quen với sách vở, cơ quan thị giác chưa phát triển hoàn thiện như người trưởng thành. Cho nên việc thiết kế in vở học sinh có nhiều yêu cầu khắt khe về chất liệu giấy sử dụng, chất lượng in ấn và quy cách thiết kế. Theo quy chuẩn của bộ giáo dục dành cho sản phẩm vở học sinh tiểu học. In Anh Minh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trên còn in bìa vở theo yêu cầu nhà trường.
Những website có cùng chủ đề in vở hc sinh giá rẻ

In vở giá rẻ (bìa in theo thiết kế của khách hàng)
Loại giấy
Số lượng
Bìa C230 4 màu

Ruột C60 1 màu

Số trang
Loại vở(5.000q)


48 trang
Giá


2.430 đ
Loại vở(10.000q)


48 trang
Giá


2.230 đ
Loại vở(5.000q)


72 trang
Giá


3.250 đ
Loại vở(10.000q)


72 trang
Giá


3.050 đ/q
Loại vở(5.000q)


96 trang
Giá


4.310 đ
Loại vở(10.000q)


96 trang
Giá


4.310 đ