In bìa đựng hồ sơ

Với nguồn nguyên liệu phong phú in Anh Minh sẽ đem đến cho bạn những tấm bìa đựng hồ sơ như ý.
 Khi bạn có nhiều tài liệu với nhiều kích thước khác nhau cần gửi cho khách hàng. Bạn cần một cặp tài liệu chuyên nghiệp mang phong cách riêng. Bìa đựng hồ sơ giúp khách hàng nhận biết đó là tập tài liệu của bạn và giúp các tài liệu trong đó sắp xếp có tổ chức, tránh bị thất lạc khi khách hàng đọc nó.

Những website có cùng chủ đề in bìa đng h sơ